Ressourcer

Hvad er IPS egentligt?


Individuelt Planlagt job med Støtte - IPS, er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats der hjælper mennesker med de sværeste sindslidelser, med at finde og fastholde et ordinært arbejde.


Modellen bygger på 8 principper, der er grundlaget for alt arbejde i IPS.


 1. Alle der ønsker at arbejde kan deltage.
 2. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
 3. IPS indsatsen er integreret med den psykiatriske behandling.
 4. Deltagerne modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivningen.
 5. Jobsøgningen starter hurtigt efter opstart i IPS indsatsen.
 6. IPS konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på deltagernes ønsker om beskæftigelse.
 7. Den individualiserede støtte på arbejdspladsen er tidsubegrænset.
 8. Indsatsen er baseret på deltagernes ønsker og præferencer.

De mest almindeligt anvendte IPS skemaer


Manualer:

 • IPS manual (endnu ikke tilgængelig)
 • IPS manual - målrettet uddannelsessøgende (endnu ikke tilgængelig)
 • Fidelity review manual (endnu ikke tilgængelig)


Hverdagsskemaer:


Fidelity:

 • Overblik over fidelity gennemgang (endnu ikke tilgængelig)
IPS Ressourcer

Netværkets formål


Det Nationale Netværk for IPS arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af evidensbaseret Supported Employment - IPS i Danmark. Foreningen arbejder for at fremme en høj faglighed i anvendelsen af IPS metoden i Danmark.


Foreningen skal virke samlende og inspirerende for arbejdet med IPS i Danmark.

Kontakt bestyrelsen


T.  +45 2334 9551

E.  ipsworks.dk@gmail.com

W. www.ipsworks.dk

Copyright @ All rights reserved