Bestyrelse

Bestyrelse


Netværket for IPS i Danmark skaber et forum hvor IPS praktikere kan mødes og udveksle viden og idéer. læs vedtægter.

Bea Kolbe Ebersbach

Forkvinde

Chefkonsulent

Psykiatrisk Center København

Anders Thomsen Brok

Næstformand

Afdelingsleder

IPS Team København

Jobcenter København

Annette Nørgaard Svendsen

Kasserer

IPS Teamleder

Jobcenter Silkeborg


Marianne Pico

Bestyrelsesmedlem

Konsulent

Jobcenter Odense

Simon Mikdal Andersen

Bestyrelsesmedlem

IPS Konsulent

IPS Team København

Maja Kolstrup Hansen

Suppleant

Specialkonsulent

Psykiatrien i Region Syddanmark