Bestyrelse

Bestyrelse

Netværket for IPS i Danmark skaber et forum hvor IPS praktikere kan mødes og udveksle viden og idéer. læs vedtægter.

Bea Kolbe Ebersbach

Forkvinde

Anders Thomsen Brok

Næstformand

Nicolaj Christiansen

Suppleant

Maria Frydensberg

Bestyrelsesmedlem

Marianne Pico

Bestyrelsesmedlem

Annette Nørgaard Svendsen

Kasserer

Jens Bredager

Suppleant

Netværkets formål


Det Nationale Netværk for IPS arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af evidensbaseret Supported Employment - IPS i Danmark. Foreningen arbejder for at fremme en høj faglighed i anvendelsen af IPS metoden i Danmark.


Foreningen skal virke samlende og inspirerende for arbejdet med IPS i Danmark.

Kontakt bestyrelsen


T.  +45 2334 9551

E.  ipsworks.dk@gmail.com

W. www.ipsworks.dk

Copyright @ All rights reserved