Ressourcer

IPS Ressourcer

Hvad er IPS egentligt?


Individuelt Planlagt job med Støtte - IPS, er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats der hjælper mennesker med de sværeste sindslidelser, med at finde og fastholde et ordinært arbejde.


Modellen bygger på 8 principper, der er grundlaget for alt arbejde i IPS:


  • Alle der ønsker at arbejde kan deltage.


  • Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.


  • IPS indsatsen er integreret med den psykiatriske behandling.


  • Deltagerne modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivningen.


  • Jobsøgningen starter hurtigt efter opstart i IPS indsatsen.


  • IPS konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på deltagernes ønsker om beskæftigelse.


  • Den individualiserede støtte på arbejdspladsen er tidsubegrænset.


  • Indsatsen er baseret på deltagernes ønsker og præferencer.



De mest almindeligt anvendte IPS skemaer