Ressourcer

IPS Ressourcer

Hvad er IPS egentligt?


Individuelt Planlagt job med Støtte - IPS, er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats der hjælper mennesker med de sværeste sindslidelser, med at finde og fastholde et ordinært arbejde.


Modellen bygger på 8 principper, der er grundlaget for alt arbejde i IPS.


  1. Alle der ønsker at arbejde kan deltage.
  2. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
  3. IPS indsatsen er integreret med den psykiatriske behandling.
  4. Deltagerne modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivningen.
  5. Jobsøgningen starter hurtigt efter opstart i IPS indsatsen.
  6. IPS konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på deltagernes ønsker om beskæftigelse.
  7. Den individualiserede støtte på arbejdspladsen er tidsubegrænset.
  8. Indsatsen er baseret på deltagernes ønsker og præferencer.

Netværkets formål


Det Nationale Netværk for IPS arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af evidensbaseret Supported Employment - IPS i Danmark. Foreningen arbejder for at fremme en høj faglighed i anvendelsen af IPS metoden i Danmark.


Foreningen skal virke samlende og inspirerende for arbejdet med IPS i Danmark.

Kontakt bestyrelsen


T.  +45 2334 9551

E.  ipsworks.dk@gmail.com

W. www.ipsworks.dk

Copyright @ All rights reserved