Nyheder

Nyhedsarkiv

Netværksdag 2022


Kære alle IPS'ere i det Nationale Netværk,


Årets Netværksdag afholdes torsdag 19. maj 2022 hos F86, Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg fra klokken 9:30 til 15:00


Under overskriften Samarbejde vil der være følgende oplæg på dagen:


 • Strategi for udbredelse af IPS i Region Hovedstaden

  Bodil Lundsgård Josephsen, Implementeringskonsulent for Region Hovedstaden

 • Relationel koordinering

  Ole Dalvang, Chefkonsulent, Joint Action


Der vil også være workshop, hvor vi kan udveksle erfaringer og snakke om en række IPS-emner. Vanen tro er der selvfølgelig også forplejning og kaffe på kanden.


Tilmelding:

Nationalt netværk for IPS i Danmark (nemtilmeld.dk)


Pris for medlemmer: 199,-

Pris for ikke medlemmer: 399,-


Tilmeldingsfristen er 03-05-2022.


Gode IPS tanker fra hele bestyrelsen

Bea Kolbe Ebersbach - formandGeneralforsamling 2021


Kære alle IPS'ere i det Nationale Netværk,


Generalforsamling afholdes online den 20. maj 2021 fra klokken 15:30. 


Der er valg til formandsposten i år. Jeg vil gerne opfordre alle der har tid, overskud og lyst til at gøre en indsats for foreningen til at stille op. Der er ligeledes valg til suppleant posterne. Som suppleant deltager man i alle møder og drøftelser på lige fod, men har ikke stemmeret i tilfælde af afstemning i bestyrelsen.


Og så glæder vi os til snart at kunne præsentere noget mere konkret omkring årets netværksdag i oktober, hvor vi arbejder med temaet Nye strømninger i IPS. Glæd jer - det bliver superfedt.


Generalforsamlingen står dog først for og vi vil snart bede om indmeldelse af punkter til dagsorden. Og I kan som altid starte med det samme, ved at skrive til IPSworks.dk@gmail.com, hvis der er noget der ligger jer på sinde.


Gode IPS tanker fra hele bestyrelsen

Bea Kolbe Ebersbach - formandIPS virker også i en dansk kontekst


I en pressemeddelse fremlægger Beskæftigelsesministeren resultaterne af det store Nationale forskningsprojekt IPS. Resultaterne er positive.


Flere kommer i arbejde, de kommer i arbejde hurtigere og er markant mere tilfredse med IPS indsatsen, end med den normale jobcenter indsats.  


læs mere

IPS praktikere danner Netværk for at fremme evidensbaseret praksis i Danmark


Det Nationale Netværk for IPS blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 25. april 2017.

Godt 30 af IPS pionererne i Danmark var mødt frem for at starte en forening der har til formål at hjælpe IPS praktikere i Danmark med at levere den bedst mulige indsats.


Netværket er blevet til på initiativ af formand, Bea Kolbe Ebersbach, der havde set et behov for at de få IPS praktikere der i dag arbejder rundt omkring i Danmark, kunne få et forum for sparring og opdatering omkring IPS metoden.


Netværket er en frivillig forening, der drives af foreningens medlemmer i deres fritid. Netværket sigter mod at afholde et til to årlige netværksarrangementer, hvor medlemmerne kan få ny viden og inspiration til deres arbejde.


Den stiftende generalforsamling blev afholdt i INCITAs lokaler i Valby. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet.


netværkets vedtægter.

referat fra stiftende generalforsamling.

02.01.2018

Netværksdag 2021


Kære alle IPS'ere i det Nationale Netværk,


Årets Netværksdag afholdes 12. oktober 2021 hos Odin Havnepark, Lumbybej 11, 5000 Odense fra klokken 9:30 til 15:00


Der vil være følgende oplæg på dagen:


 • IPS & substance misuse

  Paul Anders, IPS Programme Manager, Public Health England
  Rob Robinson, Leader of the Brighton IPS Team
  Craig Cartwright, Leader of the Staffordshire IPS Team

 • IPS i den kommunale rusmiddelbehandling

  Anders Thomsen Brok, Afdelingsleder, IPS Team København
  Simon Mikdal Andersen, IPS Konsulent, IPS Team København

 • IPS/Supported Employment i Norden

  Inge Storgaard Bonfils, Institutionschef,
  Institut for Socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole


Der vil også være World Café, hvor vi kan udveksle erfaringer og snakke om en række IPS-emner. Vanen tro er der selvfølgelig også forplejning og kaffe på kanden.


Tilmelding:

Nationalt netværk for IPS i Danmark (nemtilmeld.dk)


Pris for medlemmer: 249,-

Pris for ikke medlemmer: 399,-


Hent invitationen her


Gode IPS tanker fra hele bestyrelsen

Bea Kolbe Ebersbach - formandIPS manualen er ude på dansk


Den engelsksprogede IPS manual skrevet af Sarah J. Swanson og Deborah R. Becker er udkommet i en dansk version oversat af Thomas N. Christensen og Bea K. Ebersbach.


"IPS Supported Employment - En Praktisk Guide" kan købes via Saxo.


Udgivelsesdato: 17-08-2019

Forlag: Saxo Publish

Format: Paperback

Sidetal: 299


køb bogen.IPS modellen styrker deltagernes selvværd


I en artikel udgivet i International Journal of Social Psychiatry, fremlægger Ph.d. studerende Iben Gammelgaard Nielsen, hvordan IPS metoden kan styrke IPS deltagernes recovery proces, forbedre deres arbejdsevne og reducere depressive symptomer.


Iben Gammelgaard Nielsen har interviewet 12 deltagere fra det nationale forskningsprojekt, om deres oplevelser med IPS indsatsen. Deltagerne er meget tilfredse med IPS indsatsen og selvom de ikke rapporterer om forbedringer i forhold til deres psykotiske symptomer, mener de interviewede deltagere at de generelt har fået det bedre og at IPS har hjulpet dem i deres recovery.


læs artikel på Sage Journals (kræver køb af adgang)

02.01.2018