Nyheder

Nyhedsarkiv


IPS virker også i en dansk kontekst

I en pressemeddelse fremlægger Beskæftigelsesministeren resultaterne af det store Nationale forskningsprojekt IPS. Resultaterne er positive.


Flere kommer i arbejde, de kommer i arbejde hurtigere og er markant mere tilfredse med IPS indsatsen, end med den normale jobcenter indsats.  


læs mere

IPS praktikere danner Netværk for at fremme evidensbaseret praksis i Danmark.

Det Nationale Netværk for IPS blev en realitet på den stiftende generalforsamling d. 25. april 2017.

Godt 30 af IPS pionererne i Danmark var mødt frem for at starte en forening der har til formål at hjælpe IPS praktikere i Danmark med at levere den bedst mulige indsats.


Netværket er blevet til på initiativ af formand, Bea Kolbe Ebersbach, der havde set et behov for at de få IPS praktikere der i dag arbejder rundt omkring i Danmark, kunne få et forum for sparring og opdatering omkring IPS metoden.


Netværket er en frivillig forening, der drives af foreningens medlemmer i deres fritid. Netværket sigter mod at afholde et til to årlige netværksarrangementer, hvor medlemmerne kan få ny viden og inspiration til deres arbejde.


Den stiftende generalforsamling blev afholdt i INCITAs lokaler i Valby. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet.


netværkets vedtægter.

referat fra stiftende generalforsamling.

02.01.2018

IPS manualen er ude på dansk

Den engelsksprogede IPS manual skrevet af Sarah J. Swanson og Deborah R. Becker er udkommet i en dansk version oversat af Thomas N. Christensen og Bea K. Ebersbach.


"IPS Supported Employment - En Praktisk Guide" kan købes via Saxo.


Udgivelsesdato: 17-08-2019

Forlag: Saxo Publish

Format: Paperback

Sidetal: 299


køb bogen.IPS modellen styrker deltagernes selvværd.

I en artikel udgivet i International Journal of Social Psychiatry, fremlægger Ph.d. studerende Iben Gammelgaard Nielsen, hvordan IPS metoden kan styrke IPS deltagernes recovery proces, forbedre deres arbejdsevne og reducere depressive symptomer.


Iben Gammelgaard Nielsen har interviewet 12 deltagere fra det nationale forskningsprojekt, om deres oplevelser med IPS indsatsen. Deltagerne er meget tilfredse med IPS indsatsen og selvom de ikke rapporterer om forbedringer i forhold til deres psykotiske symptomer, mener de interviewede deltagere at de generelt har fået det bedre og at IPS har hjulpet dem i deres recovery.


læs artikel på Sage Journals (kræver køb af adgang)

02.01.2018

Netværkets formål


Det Nationale Netværk for IPS arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af evidensbaseret Supported Employment - IPS i Danmark. Foreningen arbejder for at fremme en høj faglighed i anvendelsen af IPS metoden i Danmark.


Foreningen skal virke samlende og inspirerende for arbejdet med IPS i Danmark.

Kontakt bestyrelsen


T.  +45 2334 9551

E.  ipsworks.dk@gmail.com

W. www.ipsworks.dk

Copyright @ All rights reserved